Restaurari San Marco
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
RESTAURARI GREENSPIRIT
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

San Marco Romania
RESTAURARI GREENSPIRIT /

Restaurari Greenspirit

Cu respect deplin faţă de mediul înconjurător
Emblema unei filozofii de afaceri care operează pe piaţa sistemelor de vopsire, cu respect deplin faţă de mediul înconjurător, propunând linii de produse eco-compatibile şi dezvoltând soluţii care se conformează exigenţelor moderne ale bioconstrucţiilor şi arhitecturii viabile.
O abordare respectuoasă a naturii, a bunăstării umane şi sensibilă îndeosebi la valoarea tradiţiei artistice italiene, la necesitatea protejării şi valorizării printr-o recuperare şi restaurare atentă.
Sinteza grafică a unui ansamblu de valori fundamentale precum ambient, siguranţă şi sănătate, care fac parte dintotdeauna din ADN-ul firmei Colorificio San Marco, punctul forte al unei firme care investeşte în cercetare şi dezvoltare, pentru a creşte în concordanţă cu principiile construirii spaţiului arhitectonic în armonie cu natura şi cu omul.

Greenspirit, inovaţii pentru natură
Greenspirit este o filozofie de afaceri care devine angajamentul concret al garantării calităţii maxime cu minim impact ambiental.
Greenspirit este un ansamblu de produse care conjugă tradiţia şi inovaţia, materiale naturale şi soluţii tehnologice de avangardă. Sinteză perfectă a clasicului şi modernului care ia naştere dintr-o activitate intensă de cercetare şi dezvoltare orientată către identificarea produselor capabile să minimizeze impactul şi să maximizeze performanţele.
Din 1982, anul de lansare a produselor hidrodiluabile UNIMARC pe o piaţă încă dominată de produse pe bază de solvenţi, Colorificio San Marco este angajată în proiectarea unor soluţii tot mai viabile din punct de vedere ecologic, menţinând o atenţie constantă asupra întregului ciclu de viaţă a produsului, selecţionând materiile prime dintre cele cu impact ambiental minor şi preferând utilizarea energiei derivate din resurse regenerabile.
O filozofie de afaceri care privilegiază utilizarea materialelor capabile să garanteze transpirabilitate, absenţa emisiilor nocive, o inerţie termică ridicată şi biodegradabilitate.
Greenspirit este expresia unei practici responsabile, care priveşte cu optimism către viitor.
Populaţie MILIARDE
Resurse pentru susţinerea dezvoltării economice actuale.
Sursă: World Resource Institute
Dacă actuala rată de creştere a populaţiei, a industrializării, a poluării alimentelor şi a exploatării resurselor va continua nealterată, începând din 2030 vor fi necesare resursele a două planete pentru a menţine actuala dezvoltare economică. Din aceste motive, în ultimii ani, anumite naţiuni, precum şi unele organizaţii supranaţionale, s-au mobilizat pentru a găsi instrumentele cele mai adecvate pentru a combina progresul şi protecţia mediului.

O tradiţie în armonie cu bioconstrucţiile şi cu mediul înconjurător
Bioconstrucţiile reprezintă o filozofie constructivă care promovează utilizarea materialelor pe bază de ingrediente minerale de origine naturală, pentru a răspândi viabilitatea ambientală în construcţii, economisirea resurselor naturale şi bunăstarea fizico-psihică a oamenilor.
Firma Colorificio San Marco, sensibilă dintotdeauna la subiectele protecţiei mediului şi îmbunătăţirii permanente a calităţii vieţii, utilizează materii prime minerale regenerabile, cu criterii productive care nu comportă emisii de solvenţi în atmosferă.
Datorită compatibilităţii ridicate cu suporturile minerale, lianţii pe bază de var şi silicat reacţionează chimic cu suprafaţa şi creează un înveliş poros complet aderent la suport, capabil să îl protejeze împotriva agresiunilor externe şi să îmbătrânească în mod treptat şi natural împreună cu acesta.

 
Copyright © 2014 Edil Colore. Toate drepturile rezervate.